Skip links

วิธีการสั้งซื้อ

Flexipack

วิธีการสั้งซื้อ

ติดต่อสอบถาม ?

ติดต่อเราทาง Email / LINE Official / เบอร์โทรติดต่อ +66 2136 2742 (แจ้งสเปกสินค้า / จำนวนที่ใช้งาน / สถานที่จัดส่ง)

ฝ่ายขายเสนอราคา

ฝ่ายขายดำเนินการส่งใบเสนอราคา

ลูกค้าตกลงราคา

ลูกค้ายอมรับราคา / เราดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้าตัวอย่าง (สำหรับการผลิตครั้งแรก)

ลูกค้าอนุมัติแบบการผลิตสินค้า

ลูกค้าทดสอบสินค้าตัวอย่างและอนุมัติผ่าน (สำหรับการผลิตครั้งแรก)

ลูกค้าเปิดคำสั่งซื้อและชำระเงิน

ลูกค้าส่งใบสั่งซื้อ (P/O) และชำระเงิน

เราผลิตสินค้าและจัดส่ง

เราดำเนินการผลิตสินค้าตามออเดอร์ (ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับชิ้นงาน) และจัดส่งสินค้า