Skip links

ฟิล์มกันสนิม VCI PLASTIC

ฟิล์มกันสนิมหรือพลาสติกป้องกันสนิม (VCI)

ฟิล์มกันสนิมหรือพลาสติกป้องกันสนิม (VCI film / VCI plastic) คือแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากพลาสติกชนิด โพลิเอธิลีน (Polyethylene) เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสนิม  หรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิม เหมาะกับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน โลหะ เหล็ก เครื่องจักร ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นก่อนจะมีการจัดเก็บ หรือส่งออกไปยังลูกค้า จะใช้พลาสติกชนิดดังกล่าวในการบรรจุชิ้นส่วน เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดสนิม ซึ่งพลาสติกกันสนิมได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้แบบดั้งเดิม คือการนำเอาชิ้นส่วน หรือ โลหะต่าง ๆ ไปทำการพ่นสาร หรือชุบสารกันสนิม ก่อนใช้งานต้องนำชิ้นส่วนดังกล่าวมาทำการล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจจะทำการล้างไม่สะอาด และเกิดการชำรุดเสียหาย หรืออาจจะทำให้เสียเวลามากเกินไป พลาสติกชนิดนี้จะทำให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก

ความหนาของฟิล์มกันสนิมที่ Flexi-Pack รับผลิต

ความหนาผลิตตั้งแต่ 60-150 ไมครอน หน้ากว้างผลิตตั้งแต่ 100-1500 MM

รูปแบบของฟิล์มกันสนิมที่ Flexi-Pack รับผลิต

สีของฟิล์มกันสนิมที่ Flexi-Pack รับผลิต

หลักการทำงานของฟิล์มกันสนิม

โลหะคือวัสดุที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ด้วยคุณสมบัติทางเคมีระหว่างผิวเหล็กและออกซิเจนจึงทำให้เกิดสนิมขึ้นได้หากไม่มีการเก็บรักษาหรือป้องกันที่ดี โดยฟิล์มกันสนิมหรือพลาสติกป้องกันสนิม VCI เป็นฟิล์มที่มีการปรับแต่งคุณสมบัติด้วยการเติมสารประกอบทางเคมีที่สามารถแตกตัวเป็นโมเลกุลเดี่ยวและกระจายออกไปในอากาศ ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่เป็นโลหะมีความอิ่มตัวไปด้วยโมเลกุลจากฟิล์มชนิดนี้ ทำให้ไม่เกิดสนิมในขณะที่ถูกบรรจุอยู่ภายในฟิล์มกันสนิม VCI

ข้อควรระวังในการใช้งานฟิล์มกันสนิม VCI ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้กับบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นในระหว่างขนส่งสินค้า เพราะมีความเสี่ยงที่ตัวฟิล์มจะได้รับความเสียหายซึ่งอาจทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ภายในเกิดความเสียหายจากสนิมได้ ถ้าให้ดีควรอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ประโยชน์ของฟิล์มกันสนิม กับธุรกิจคุณ

ฟิล์มกันสนิมหรือพลาสติกป้องกันสนิม VCI สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ช่วยการเกิดขยะเหลือทิ้งตามแหล่งธรรมชาติ ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สำหรับฟิล์มกันสนิมหรือพลาสติกป้องกันสนิม (VCI plastic) นับเป็นแนวทางในการคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น การป้องกันสนิม การป้องกันการกัดกร่อน ความแข็งแรง และยังเป็นวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ถือว่ามีประโยชน์สำหรับธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์โลหะ พร้อมกับลดต้นทุนในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้มหาศาล

CALL US NOW