Skip links

EVA FOAM (โฟม EVA)

EVA Foam (โฟม EVA)

EVA หรือ Ethylene Vinyl Acetate เป็นส่วนผสมของ Ethylene กับ Vinyl Acetate ด้วยปริมาตร Vinyl Acetate ที่ 10-40% เมื่อเทียบกับ Ethylene ที่ผสมกัน โพลิเมอร์ของ Elastomer จะมีความอ่อนนุ่ม และยืดหยุ่นได้ดี วัสดุประเภทนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรง อุณหภูมิเมื่อสัมผัสต่ำ กันน้ำ กันยูวี ไม่แตกหักง่าย EVA เป็นวัสดุที่แทบจะไม่มีกลิ่นเลย จึงทำให้สามารถใช้ทดแทนจำพวกยางหรือไวนิลประเภทอื่นได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

CALL US NOW