• Tel: 02 136 2742 (6 Lines)
  • E-mail: enquiry@flexipack.com

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด (โรงงาน/สำนักงานใหญ่)

109/10 หมู่ 7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร : 02-136-2742 (6 lines)
แฟ็กซ์ : 02-136-2749
อีเมล : enquiry@flexipack.com

ดาวน์โหลดแผนที่

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด สาขา หาดใหญ่

258 ซอยทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย

โทร : 07-429-8823, 07-429-8825, 07-429-8828-9
แฟ๊กซ์ : 07-429-8824, 07-455-9134
อีเมล : marketing@flexipack.com

ดาวน์โหลดแผนที่

  • * All fields are required.