Skip links

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

FlexiPack

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค มีการพัฒนาสินค้าแพคเกจจิ้ง สินค้าพิเศษที่ใช้ในห้อง Clean room เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างกระบวนการผลิต บริษัทฯ เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

นโยบายของบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด เน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยการผลิตสินค้าอุปกรณ์แพคเกจจิ้งที่ดีมีคุณภาพตลอดจนการให้บริการจัดส่งสินค้าที่ รวดเร็ว ตรงเวลา จุดแข็งของบริษัทฯ เน้นการให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิค, เทคนิคการให้บริการ,ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเป็นมิตรที่ดีต่อผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทเราอีกด้วย