Skip links
ไฟฟ้าสถิตคืออะไร ส่งผลต่อสินค้าอย่างไร

รู้จักกับไฟฟ้าสถิตคืออะไร ส่งผลต่อสินค้าอย่างไร

ไฟฟ้าสถิต เป็นสิ่งที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสถิตนับว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความเสียหายต่อสินค้า รวมถึงส่งผลต่อความปลอดภัยในระบบการผลิตได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักว่า ไฟฟ้าสถิตคืออะไร แล้วส่งผลต่อสินค้าอย่างไรบ้าง

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร

ไฟฟ้าสถิต (Electrostratic Discharge – ESD) คือความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่พื้นผิวสองชนิด มีการสัมผัสและแยกออกจากกัน โดยที่ด้านหนึ่งมักจะเป็นพื้นผิวที่มีความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าสูง หรือเป็นฉนวนไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดของไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร

โดยปกติแล้ว วัสดุหรือพื้นผิวส่วนใหญ่ มักจะเป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจากภายในอะตอมจะมีประจุบวก (โปรตอนในนิวเคลียส) และประจุลง (อิเล็กตรอนในวงรอบนิวเคลียส) ในปริมาณที่เท่ากัน ซึ่งเมื่อพื้นผิวทั้งสองสัมผัสกัน ประจุลบและประจุบวกก็จะเกิดการแยกออกจากกัน และเกิดการเคลื่อนที่ของประจุไปยังอีกพื้นผิวหนึ่ง จากนั้นเมื่อทำการแยกพื้นผิวออกจากกัน ก็จะเกิดการไม่สมดุลของประจุจนทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นได้

ไฟฟ้าสถิตส่งผลกระทบต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร

ไฟฟ้าสถิต นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้คุณได้ทราบว่า ผลกระทบจากไฟฟ้าสถิตต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง เราไปดูกัน

1. ทำให้เกิดประกายไฟ

เมื่อพื้นผิวที่มีประจุต่างกันมาก ๆ อยู่ใกล้กัน อาจมีปรากฏการณ์ที่ประจุถ่ายเทอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดประกายไฟที่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งถ้าภายในโรงงานมีสารเคมีหรือวัตถุไวไฟปะปนอยู่ด้วย ก็อาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงได้

2. ดึงดูดฝุ่นผงมาเกาะติดตัวสินค้า

เมื่อพื้นที่มีปริมาณประจุบวกและลบไม่เท่า ก็จะทำให้เกิดแรงดึงดูดต่อวัตถุอื่น ๆ อย่างฝุ่นผงที่มีน้ำหนักเบา มาเกาะติดพื้นผิวบริเวณนั้น ซึ่งในบางอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเรื่องฝุ่นผง เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ก็จะทำให้คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าลดลงได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต ช่วยป้องกันสินค้าได้อย่างไร

ถุงกันไฟฟ้าสถิต (Static Shielding Bag) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยหลายชั้น และมีชั้นที่ป้องกันประจุไฟฟ้าไม่ให้เข้าไปทำลายข้อมูลในชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากการปล่อยประจุไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ เหมาะกับสินค้าที่ต้องจัดส่งไปยังต่างประเทศ

สรุปบทความ

ได้ทราบกันไปแล้วว่า ไฟฟ้าสถิตคืออะไร ซึ่งไฟฟ้าสถิต นับว่าเป็นปัจจัยเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น ถุงกันไฟฟ้าสถิตจึงนับว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะป้องกันไฟฟ้าสถิตไม่ให้เข้าไปทำลายชิ้นส่วนต่าง ๆ จนเกิดความเสียหาย รวมถึงช่วยป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าในขณะขนส่งไปต่างประเทศด้วยเช่นกัน