Skip links

ปกป้องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ภายใน

รู้จักกับบรรจุภัณฑ์ Food Packaging ตัวช่วยสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร

คำจำกัดความของ “บรรจุภัณฑ์” คือการนำวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งมาใช้เป็นภาชนะเพื่อหีบห่อสิ่งของภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยต่อ การคงคุณภาพของสินค้า ความสวยงาม รวมไปถึงความสะดวกในการใช้งานสินค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารบรรจุภัณฑ์ชนิด Food Packaging ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของพวกเขาได้ วันนี้ Flexi-Pack จะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกับบรรจุภัณฑ์อาหารหรือ Food Packaging ว่าคืออะไร ใช้วัสดุอะไรได้บ้าง และมีมาตรฐานอะไรที่เจ้าของธุรกิจอาหารควรให้ความสำคัญ บรรจุภัณฑ์อาหารหรือ Food Packaging คืออะไร บรรจุภัณฑ์อาหารหรือ Food Packaging คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับสินค้าประเภทอาหารโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบอาหาร อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และอาหารแปรรูป โดยสิ่งสำคัญของบรรจุภัณฑ์ Food Packaging นั้นจะต้องมีความสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุด หน้าที่หลักและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ Food Packaging คุณสมบัติหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ Food Packaging นั้นมีมากกว่าการหีบห่อสินค้าป