• Tel: 02 136 2742 (6 Lines)
  • E-mail: enquiry@flexipack.com

OUR PRODUCT  

บรรจุภัณฑ์เภสัชกรรม

Aluminium Cold Forming Foil

อลูมิเนียม โคลด์ฟอร์มมิ่งฟอยล์ (อลู อลู)

ใช้เป็นแผงบรรจุยาเม็ด แคปซูลยา เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความป้องกันการซึมผ่านได้ดีมาก จึงเป็นที่นิยมนำมาบรรจุยาที่ไวต่อแสง อากาศ และความชื้น แต่จะมีข้อเสีย คือ มีราคาแพงมาก

คุณสมบัติพิเศษ

  • ป้องกันการซึมผ่านของอากาศ และความชื้นได้ดีมากเมื่อเทียบกับชนิด พีวีซี และพีวีดีซี
  • ป้องกันแสงได้ดี (เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบทึบแสง)
  • ป้องกันยูวีได้ดี (UV)

มาตรฐานในการผลิต

  • ความหนา 140 ไมครอน
  • หน้ากว้างตั้งแต่ 100 – 400 มิลลิเมตร
  • ความยาวมาตรฐาน 500 เมตร
  • สีที่ผลิต สีมาตรฐาน และสีทอง หรือสีพิเศษ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
 

STRUCTURE

OPA film micron 25 ±10%
Adhesive g/m2 4 ±8%
Aluminum Soft foil micron 45-60 ±10%
Adhesive g/m2 4 ±8%
PVC film micron 60 ±10%
Total thickness micron 130-145 ±10%
Total weight g/m2 250 ±10%