• Tel: 02 136 2742 (6 Lines)
  • E-mail: enquiry@flexipack.com

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค มีการพัฒนาสินค้าแพคเกจจิ้ง สินค้าพิเศษที่ใช้ในห้อง Clean room เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างกระบวนการผลิต บริษัทฯ เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

นโยบายของบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด เน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยการผลิตสินค้าอุปกรณ์แพคเกจจิ้งที่ดีมีคุณภาพตลอดจนการให้บริการจัดส่งสินค้าที่ รวดเร็ว ตรงเวลา จุดแข็งของบริษัทฯ เน้นการให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิค, เทคนิคการให้บริการ,ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเป็นมิตรที่ดีต่อผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทเราอีกด้วย

ประวัติบริษัท

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2546 เป็นผู้ให้บริการสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์แพคเกจจิ้งสำหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค มีการพัฒนาสินค้าแพคเกจจิ้ง สินค้าพิเศษที่ใช้ในห้อง Clean room เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างกระบวนการผลิต บริษัทฯ เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า และการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

การบริการของ 

เฟล็กซ์ซี่แพค

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด มีสาขาที่ให้บริการในแต่ละโซนนิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นหนักในการพัฒนาทักษะ และให้ความรู้กับพนักงานขาย ซึ่งพนักงานขายจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในสินค้าแพคเกจจิ้ง เพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในราคาที่สามารถแข่งขันกับราคาตลาด, ทางบริษัทมีการรับประกันคุณภาพสินค้า และในกรณีที่เป็นเครื่องจักร ทางบริษัทจะมีทีมงานที่พร้อมจะให้บริการกับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาสินค้า และสินค้านวัตกรรมที่ลูกค้าต้องการ

ทำไมต้อง 

เฟล็กซ์ซี่แพค ?

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสินค้านวัตกรรม ทั้งสองอย่างนี้เป็นการบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า บริษัทฯ มีการขยายขีดความสามารถในการผลิต และเพิ่มช่องทางพัฒนาในการขยายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “เป็นผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์แพคเกจจิ้ง ทั้งสองอย่างนี้เสร็จสิ้นในจุดเดียวที่ เฟล็กซ์ซี่-แพค”